Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 18 trang 78 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bảng 18.2 (SGK), nêu nhận xét về sự phân bố đô thị và dân số đô thị giữa các vùng trong nước.

Nước ta đang đứng trước tình trạng chuyển dịch dân số mạnh mẽ từ nông thôn lên thành thị. Sự chuyển dịch này làm tăng số dân thành thị và giảm đi số dân nông thôn. Quá trình chuyển dịch này mang lại nhiều lợi ích như cung cấp nguồn lao động, giải quyết thất nghiệp thiếu việc làm. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích thì quá trình này có những hậu quả như ô nhiễm môi trường, thiếu chỗ ở,… Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 18 trang 78 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng 18.2 (SGK), nêu nhận xét về sự phân bố đô thị và dân số đô thị giữa các vùng trong nước.

Câu hỏi giữa bài bài 18 trang 78 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào bảng 18.2 (SGK), nêu nhận xét về sự phân bố đô thị và dân số đô thị giữa các vùng
Nhận xét về sự phân bố đô thị và dân số đô thị giữa các vùng trong nước:
  • Sự phân bố đô thị không đồng đều trên cả nước
  • Số dân thành phố còn ít nhưng ở các thành phố lớn thì số dân vượt tải
  • Dân số giữa thành thị và nông thôn có sự khác biệt rất lớn
  • Sự phân bố đô thị và số dân đô thị không đồng đều ở các vùng.
Xem thêm: Địa lí 12: Nêu ví dụ minh hoạ điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hoá đối với phát triển