Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 18 trang 77 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu khái niệm đô thị hoá
Việt Nam ta là một nước đang phát triển, để phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nhà nước ta đã có những chính sách đổi mới phù hợp với kinh tế hiện nay. Nhờ vào công nghiệp hóa- hiện đại hóa mà nước ta có được những thành quả bước đầu vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển công nghiệp hóa- hiện đại hóa thì có một quá trình diễn ra song song đó là quá trình đô thị hóa. Để hiểu rõ về quá trình này cũng như bản chất của nó chúng ta cùng đi tìm hiểu về đô thị hóa.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 18 trang 77 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu khái niệm đô thị hoá.

Câu hỏi giữa bài bài 18 trang 77 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Đô thị hoá là một quá trình kinh tế - xã hội, mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn, là sự phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.
- Đặc điểm của đô thị hoá là:
+ Dân số thành thị có xu hướng tăng nhanh
+ Các thành phố lớn và cực lớn có sự tập trung đông dân cư
+ Lối sống thành thị phổ biến rộng rãi.
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào hình 18.1 (SGK), nêu nhận xét về sự thay đổi dân thành thị trong giai đoạn 1990 – 2005