Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 20 trang 86 sgk Địa Lí 12 : Điền các nội dung thích hợp vào bảng
Cơ cấu kinh tế nước ta không đồng đều, có sự chuyển biến sâu sắc. những thành phần kinh tế có tỉ trọng khác nhau trong các ngành, các thành phần kinh tế. chúng ta sẽ tìm hiều về ngành kinh tế, thành phần kinh tế, lãnh thổ kinh tế. để hiểu rõ về các vấn đề này chúng ta cũng đi tìm hiểu về các ngành kinh tế, thành phần kinh tế, lãnh thổ kinh tế để hiểu rõ hơn về các vấn đề này. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 20 trang 84 sgk Địa Lí 12: Điền các nội dung thích hợp vào bảng.

Câu hỏi 1 bài 20 trang 86 sgk Địa Lí 12
Trả lời:

Cơ cấu Xu hướng chuyển dịch
Ngành kinh tế
Thành phần kinh tế
Lãnh thổ kinh tế

Điền các nội dung thích hợp vào bảng:
Địa lí 12: Điền các nội dung thích hợp vào bảng Địa lí 12 bài 20 trang 86 SGK
Xem thêm: Địa lí 12: Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản