Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 20 trang 82 sgk Địa Lí 12 : Quan sát hình 20.1 (SGK), phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 - 2005.
Việt Nam là một nước mang tính biển sâu sắc, nhờ vào biển mà nước ta có những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và xã hội. cơ cấu kinh tế của nước chia thành Nông –lâm-ngư nghiệp, Công nghiệp xây dựng và Dịch vụ. ngành nào có cơ cấu cao nhất, chiêm stir trọng cao nhất ở nước ta, chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 - 2005. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 20 trang 82 sgk Địa Lí 12: Quan sát hình 20.1 (SGK), phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 - 2005.

Câu hỏi giữa bài bài 20 trang 82 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí lớp 12: Quan sát hình 20.1 (SGK), phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế
Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 – 2005:
  • Ngành nông – lâm – ngư nghiệp có tỉ trọng giảm khá nhanh từ 38,7% (năm 1990) xuống 21% (năm 2005).
  • Ngành công nghiệp xây dựng tăng khá nhanh và liên tục từ 22,7% (năm 1990) lên 41% (năm 2005).
  • Ngành dịch vụ mặc dù có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định (năm 2005: 38%).
Xem thêm: Địa lí 12: Phân tích bảng 20.2 (SGK) để thấy sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế