Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 21 trang 92 sgk Địa Lí 12 : Phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Nhận xét và giải thích về sự phát triển của một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2006.
Nền nông nghiệp nước ta những năm gần đây có những bước phát triển vượt bật. Sự ohats triển nông nghiệp về mọi mặt như sản xuất lúa, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,… một trong những ngành phát triển đó là ngành chăn nuôi, và sự phát triển này phổ biển ở vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự phát triển của một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2006. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 21 trang 92 sgk Địa Lí 12: Phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Nhận xét và giải thích về sự phát triển của một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2006.
Câu hỏi 3 bài 21 trang 92 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa li 12: Phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng
Nhận xét về sự phát triển của một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2006:
  • Trang trại trồng cây hàng năm: chiếm 28,7% cả nước, trong khi đó đối với vùng Đông Nam Bộ chiếm 10,7% toàn vùng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 44,9% toàn vùng.
  • Trang trại trồng cây lâu năm: chiếm 16 % cả nước, trong khi đó đối với vùng Đông Nam Bộ chiếm 58,3% toàn vùng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 0,3% toàn vùng.
  • Trang trại chăn nuôi: chiếm 14,7% cả nước, trong khi đó đối với vùng Đông Nam Bộ chiếm 21,4% toàn vùng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 3,6% toàn vùng.
  • Trang trại nuôi trồng thủy sản: chiếm 30,1% cả nước, trong khi đó đối với vùng Đông Nam Bộ chiếm 5,3% toàn vùng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 46,2% toàn vùng.
  • Trang trại thuộc các loại khác: chiếm 10,5% cả nước, trong khi đó đối với vùng Đông Nam Bộ chiếm 4,5% toàn vùng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 3% toàn vùng
Giải thích về sự phát triển của một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2006:
  • Trang trại trồng cây lâu năm chiếm tỉ trọng cao ở vùng Đông Nam Bộ đo ở đây có điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp.
  • Trang trại chăn nuôi, phát triển chiếm tỉ trọng cao ở vùng Đông Nam Bộ do điều kiện nguồn thức ăn thuận lợi và nhu cầu thực phẩm rất lớn của các trung tâm công nghiệp và thành phố lớn.
  • Trang trại nuôi trồng thuỷ sản chiếm tỉ trọng lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long do ở đây có nhiều điều kiện cho nuôi trồng thuỷ sản.
  • Trang trại trồng cây hàng năm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển dựa trên các điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu và nhu cầu...
Xem thêm: Địa lí lớp 12: Quan sát hình 20.1 (SGK), phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế