Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 21 trang 92 sgk Địa Lí 12 : Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp tự cấp, tự túc cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa hiện đại.
Nước ta có 3 loại đất chính là đất Feralit, đất mùn núi cao, đất bồi tụ phù sa, mỗi loại đất có một đặc điểm và tính chất khác nhau. Nhiều vùng đất nông nghiệp nước ta đã được cải tạo và sử dụng hiệu quả, năng xuất và sản lượng cây trồng tăng lên nhiều lần so với trước đây. Nền nông nghiệp nước ta có những chuyển biến rất sâu sắc, được chia làm nông nghiệp tự cấp, tự túc cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa hiện đại. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về vấn đề này. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 21 trang 92 sgk Địa Lí 12: Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp tự cấp, tự túc cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa hiện đại.

Câu hỏi 2 bài 21 trang 92 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp tự cấp, tự túc cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa hiện đại:
Địa lí 12: Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp tự cấp, tự túc cổ truyền
Xem thêm: Địa li 12: Phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng