Hướng dẫn trả lời câu hỏi giưa bài bài 21 trang 88 sgk Địa Lí 12 : Đọc hình 21 (SGK) dế nhận xét về sự phân hoá không gian của cơ cấu kinh tế nông thôn.

Việt Nam ta là một nước nông nghiệp, có tỉ lệ sản xuất nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp cao trong khu vực. hằng năm nước ta xuất khẩu gạo đứng nhất nhì thế giới, xuất khẩu lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn trong khu vực. để có được kết quả như vậy bởi nước ta có một điều kiện thiên nhiên thuận lợi phù hợp phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại cây trồng phát triển. chúng ta cùng đi tìm hiểu vefesuwj phân hóa không gian của cơ cấu kinh tế nông thôn. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 21 trang 88 sgk Địa Lí 12: Đọc hình 21 (SGK) dế nhận xét về sự phân hoá không gian của cơ cấu kinh tế nông thôn.

Câu hỏi giữa bài bài 21 trang 88 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Đọc hình 21 (SGK) dế nhận xét về sự phân hoá không gian của cơ cấu kinh tế nông thôn

Qua hình 21 (SGK), nhận xét về sự phân hoá không gian của cơ cấu kinh tế nông thôn:
  • Tỉ lệ hộ nông thôn có thu nhập chủ yếu từ nông-lâm-thủy sản chiếm tỉ trọng cao ở các vùng thuần nông, chủ yếu ở tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên
  • Ở các vùng như đô thị, không thuần nông thì tỉ lệ hộ nông thôn có thu nhập chủ yếu từ nông-lâm-thủy sản chiếm tỉ trọng thấp chủ yếu ở các vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ...
Xem thêm: Địa lí 12: Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khãn gì