Hướng dẫn trả lời câu hỏi giưa bài bài 21 trang 91 sgk Địa Lí 12 : Quan sát bảng 21(SGK), rút ra nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta

Nền kinh tế nước đang dần phát triển, sự phát triển nền kinh tế nước ta nhờ vào các chính sách phát triển khinh tế của đảng và nhà nước. cơ cấu hộ nông thôn của nước ta theo ngành sản xuất chính được chia như sau: nganh nông-lâm-thủy sản, ngành công nghiệp-xây dựng, ngành dịch vụ. mỗi ngành có một đặc điểm và ưu thế khác nhau, chúng ta cùng đi tìm hiểu để biết rõ hơn về cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất chính.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 21 trang 91 sgk Địa Lí 12: Quan sát bảng 21(SGK), rút ra nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 21 trang 91 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Quan sát bảng 21(SGK), rút ra nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta
Qua bảng 21(SGK), rút ra nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta:
  • năm 2001 thì cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất nông-lâm-thủy sản chiếm tỉ trọng cao nhất.
  • năm 2006 thì cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất nông-lâm-thủy sản chiếm tỉ trọng cao nhất.
  • ngành nông –lâm-thủy sản trong cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất giảm từ năm 2001-2006 (80,9%-71%).
  • ngành công nghiệp-xây dựng trong cơ cấu nông thôn theo ngành sản xuất tăng từ năm 2001-2006 (5,8%-10%).
  • ngành dịch vụ trong cơ cấu nông thôn theo ngành sản xuất tăng từ năm 2001-2006 (10,6%-14,8%).
Xem thêm: Địa lí 12: Đọc hình 21 (SGK) dế nhận xét về sự phân hoá không gian của cơ cấu kinh tế nông thôn