Hướng dẫn trả lời câu hỏi giưa bài bài 21 trang 88 sgk Địa Lí 12 : Việc sử đụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cán chú ý những điều gì?
Nước ta có 3 loại đất chính là đất Feralit, đất mùn núi cao, đất bồi tụ phù sa, mỗi loại đất có một đặc điểm và tính chất khác nhau. Nhiều vùng đất nông nghiệp nước ta đã được acri tạo và sử dujg hiệu quả, năng xuất và sản lượng cây trồng tăng lên nhiều lần so với trước đây. Tuy nhiên, việc sử dụng đất còn nhiều điều chưa hợp lí. Tài nguyên đất bị giảm sút, có tới 50% diện tích đất tự nhiên có vấn đề cần phải cải tạo. riêng đất trống, đồi trọc bị xói mòn mạnh đã tới 10 triệu ha. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 21 trang 88 sgk Địa Lí 12: Việc sử đụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cán chú ý những điều gì?

Câu hỏi giữa bài bài 21 trang 88 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Việc sử dụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cần chú ý những điều sau:
  • Sử dụng các biện pháp chống xói mòn, rửa trôi, suy thoái đất
  • Áp dụng hệ thống canh tác
  • Sử dụng các biện pháp thâm canh
  • Sử dụng đất hợp lí
xem thêm: Địa lí 12: Quan sát bảng 21(SGK), rút ra nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta