Hướng dẫn trả lời câu hỏi giưa bài bài 21 trang 88 sgk Địa Lí 12 : Hãy lấy các ví dụ để chứng minh sự phân hoá mùa vụ do sự phân hoá khí hậu ở nước ta.
Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt phù hợp với hai mùa gió: Đông Bắc và Tây Nam. Gió mùa đã mang đến cho nước ta một lượng mưa lớn độ độ ẩm không khí rất cao. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta không thuần khiết trên toàn quốc, phân hóa mạnh mẽ theo không gian và thời giạn, hình thành nên các miền và khu vực khí hậu khác nhau. Do sự phân hóa mùa vụ nước ta do ảnh hưởng bởi sự phân hóa khí hậu, chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự phân hóa này. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 21 trang 88 sgk Địa Lí 12: Hãy lấy các ví dụ để chứng minh sự phân hoá mùa vụ do sự phân hoá khí hậu ở nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 21 trang 88 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các ví dụ để chứng minh sự phân hoá mùa vụ do sự phân hoá khí hậu ở nước ta:
Giữa miền Bắc và miền Nam có sự khác biệt về mùa vụ:
  • Đồng bằng sông Hồng có 3 mùa vụ: hè thu, đông xuân, mùa vụ. ngoài những vụ mùa trên còn có mùa vụ trồng cây hoa màu, rau phù hợp với không khí lạnh của miền Bắc.
  • Đồng bằng sông Cửu Long có 2 mùa vụ chính là đông xuân và hè thu, ngoài ra còn có một vụ mùa.
Sự khác biệt mùa vụ giữa đồng bằng và miền núi:
  • ở đồng bằng, chủ yếu có mùa vụ hè thu và đông xuân
  • ở miền núi chủ yếu có vụ cây hoa màu, ngoài ra còn có trái vụ
xem thêm: Địa lí 12: Việc sử đụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cán chú ý những điều gì