Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12 Dựa vào bảng số liệu đã cho (SGK), hãy phân tích sự phát triển sản lượng và khối lượng xuất khẩu cà phê từ năm 1980 đến năm 2005.

Nước ta có 3 loại đất chính là đất Feralit, đất mùn núi cao, đất bồi tụ phù sa, mỗi loại đất có một đặc điểm và tính chất khác nhau. Nhóm đất Feralit là nhóm đất phổ biến ở vùng Tây Nguyên và chiếm 65% tổng diện tích tự nhiên nước ta. Đặc tính chung của nhóm đất này là chua, nghèo mùn, nhiều sắt. Đất có màu vàng đỏ do kết hợp hiều sắc và nhôm. Đất Feralit hinh thành trên núi badan và đá vôi, chủ yếu là vùng Tây Nguyên. Chúng ta cùng đi tìm hiểu sự phát triển sản lượng và khối lượng xuất khẩu cà phê từ năm 1980 đến năm 2005. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu đã cho (SGK), hãy phân tích sự phát triển sản lượng và khối lượng xuất khẩu cà phê từ năm 1980 đến năm 2005.

Câu hỏi 3 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu đã cho (SGK), hãy phân tích sự phát triển sản lượng và khối lượng
Dựa vào bảng số liệu đã cho (SGK),phân tích sự phát triển sản lượng và khối lượng xuất khẩu cà phê từ năm 1980 đến năm 2005:
  • Nhìn chung trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2005 thì sản lượng cà phê và khối lượng cà phê xuất khẩu đều tăng.
  • Sản lượng cà phê (nhân) từ 8,4 nghìn tấn lên tới 752,1 nghìn tấn (tăng gấp gần 90 lần trong 25 năm).
  • Khối lượng cà phê xuất khẩu cũng tăng lên nhanh chóng từ 4 nghìn tấn lên 912,7 nghìn tấn (trong 25 năm tăng gấp 228 lần).
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu SGK, hãy phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi