Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12 Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta.
Nền nông nghiệp nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành như trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản,…. Tuy nhiên nền nông nghiệp nước ta phát triển nhất phải kể đến ngành trồng trọt. các loại lương trực trong ngành trồng trọt như: cây lương thực, cây rau đậu, cây công nghiệp, cây ăn quả và nhiều loại cây khác để hiểu rõ về nền nông nghiệp nước nhà chúng ta cùng đi tìm hiểu sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12: Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta.

Câu hỏi 2 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta.
Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta vì:
  • Nước ta có điều kiện thuận lượi để trông các cây công nghiệp và cây ăn quả.
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
+ Đất trồng đa dạng
+ Địa hình chủ yếu là đồi núi
  • Kinh tế xã hội:
+ Chủ trương phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả
+ Có nguồn lao động dồi dào
+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn
Việc phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả mang lại ý nghĩa quan trọng, phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới:
  • Cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
  • Tạo điều kiện để phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
  • Cung cấp nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
  • Cung cấp mặt hàng xuất khẩu, phát triển kinh tế
  • Tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng

Xem thêm:Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu đã cho (SGK), hãy phân tích sự phát triển sản lượng và khối lượng