Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12 Tại sao nói việc đảm bảo an loàn lương thực là cơ sở để đa dạng hoá nông nghiệp?
Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa là môi trường thuận lợi cho sinh vật phát triển, cây cối quanh năm ra hoa kết quả. Đó là cơ sở tự nhiên giúp cho nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta vươn lên mạnh mẽ theo hướng sản xuất lớn, chuyên canh đa canh. Nhờ những mặt thuận lợi ấy mà nền nông nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm nước ta vô cùng phát triển, mang laaij hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên tình trạng an toàn thực phẩm hiện nay rất bức thiết, chúng ta cùng đi tìm hiểu việc đảm bảo an loàn lương thực là cơ sở để đa dạng hoá nông nghiệp. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi1 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói việc đảm bảo an loàn lương thực là cơ sở để đa dạng hoá nông nghiệp?

Câu hỏi 1 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nói việc đảm bảo an loàn lương thực là cơ sở để đa dạng hoá nông nghiệp vì:
  • Nước ta có dân số đông, việc đả, bảo an toàn thực phẩm sẽ đảm bảo được an ninh lương thực quốc gia
  • Lương thực có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người, là nguồn thức ăn chủ yếu
  • Tạo điều kiện để phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
  • Cung cấp nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
  • Cung cấp mặt hàng xuất khẩu, phát triển kinh tế
  • Tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng
Xem thêm: Địa lí 12: Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần