Hướng dẫn trả lời câu hỏi giưa bài bài 22 trang 96 sgk Địa Lí 12 Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta.
Nền nông nghiệp nước ta những năm gần đây có những bước phát triển vượt bật. Sự ohats triển nông nghiệp về mọi mặt như sản xuất lúa, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,… một trong những ngành phát triển đó là ngành chăn nuôi, và sự phát triển này phổ biển ở vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta, để hiểu rõ thêm về vấn đề này chúng ta cùng đi sâu vào câu hỏi hơn. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 22 trang 96 sgk Địa Lí 12: Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 22 trang 96 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta:
  • Ở miền núi có các đồng có rộng lớn: nhờ vào khí hậu thuận lợi, lượng mưa lớn, nhiệt ẩm cao rất phù hợp để phát triển các đồng cỏ lớn ở các miền núi.
  • Thức ăn lương thực, hoa màu từ ngành chăn nuôi trồng thủy sản: nền nông nghiệp nước ta phát triển khắp cả nước, ngoài việc phục vụ cho nền công nghiệp chế biến thì còn phục vụ cho thức ăn chăn nuôi.
  • Thức ăn được chế biến từ cây công nghiệp: các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi ngày càng phổ biến, đáp ứng được nhu cầu của nền chăn nuôi nước ta.
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao nói việc đảm bảo an loàn lương thực là cơ sở để đa dạng hoá nông nghiệp