Hướng dẫn trả lời câu hỏi giưa bài bài 22 trang 95 sgk Địa Lí 12 : Tại sao các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp?
Đất nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa do chịu ảnh hưởng sâu sắc từ biển Đông, đồng thời nước ta nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc và nằm kéo dài nhiều vĩ độ. Chính bởi những lí do đó mà nước ta có khí hậu rất đa dạng và phức tạp qua từng vùng. Bởi chính nhờ sự khác biệt về khí hậu nên nền nông nghiệp nước ta phát triển rất đa dạng và phức tạp ở từng vùng miền cũng như trở nên đặc trưng của từng vùng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 22 trang 95 sgk Địa Lí 12: Tại sao các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp?

Câu hỏi giữa bài bài 22 trang 95 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp vì:
  • Các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta có giá trị rất cao
  • Là nguồn hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta
  • Cung cấp nguyên vật liệu cho các ngành công nghiệp chế biến, phát triển kinh tế
  • Thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp nông thôn ở nước ta
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta