Hướng dẫn trả lời câu hỏi giưa bài bài 22 trang 93 sgk Địa Lí 12 : Hãy xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) các đồng bằng lớn cũa nước ta và các đổng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miển Trung.

Việt Nam có địa hình rất đa dạng và phong phú, nhưng địa hình chủ yếu là đôi núi thấp chiếm ¾ tổng diện tích cả nước. bên cạnh đó nước ta cũng có những đồng bằng rộng lớn như đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và một số đồng bằng duyên hải miền Trung. Để hiểu rõ về từng đồng bằng chúng ta cùng Hãy xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) các đồng bằng lớn cũa nước ta.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 22 trang 93 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) các đồng bằng lớn cũa nước ta và các đổng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miển Trung.

Câu hỏi giữa bài bài 22 trang 93 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Xác định các đồng bằng lớn cũa nước ta và các đổng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miển Trung
Xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) các đồng bằng lớn cũa nước ta và các đổng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miển Trung:
Hai đồng bằng lớn: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng Duyên hải miền trung: đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh, Bình - Trị - Thiên, Nam - Ngãi – Định và đồng bằng ven biển cực Nam Trung Bộ (Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, BìnhThuận).
Địa lí 12: Xác định các đồng bằng lớn cũa nước ta và các đổng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miển Trung

Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta đóng vai trò quan trọng nhất