Hướng dẫn trả lời câu hỏi giưa bài bài 22 trang 93 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào hình 22 (SGK), hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này.

Nền nông nghiệp nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành như trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản,…. Tuy nhiên nền nông nghiệp nước ta phát triển nhất phải kể đến ngành trồng trọt. các loại lương trực trong ngành trồng trọt như: cây lương thực, cây rau đậu, cây công nghiệp, cây ăn quả và nhiều loại cây khác. Để tìm hiểu rõ về sự chuyển biến cơ cấu giữa các loại cây trồng cũng như sự phát triển chúng ta cùng đi tìm hiểu cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 22 trang 93 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 22 (SGK), hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này.

Câu hỏi giữa bài bài 22 trang 93 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành n
Dựa vào hình 22 (SGK),nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này:
  • Cây lương thực: cơ cấu sản xuất cây lương thực có xu hướng giảm trong giai đoạn 1990-2005, từ 67,1% giảm còn 59,2%
  • Cây rau đậu: cơ cấu sản xuất rau đậu có xu hướng tăng trong giai đoạn 1990-2005, từ 7% giảm còn 8,3%
  • Cây công nghiệp: cơ cấu sản xuất cây công nghiệp có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn 1990-2005, từ 13,5% giảm còn 23,7%
  • Cây ăn quả: cơ cấu sản xuất cây ăn quả có xu hướng giảm trong giai đoạn 1990-2005, từ 10,1% giảm còn 7,3%
  • Cây khác: cơ cấu sản xuất cây lương thực có xu hướng giảm trong giai đoạn 1990-2005, từ 2,3% giảm còn 1,5%

Xem thêm: Địa lí 12: Xác định các đồng bằng lớn cũa nước ta và các đổng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miển Trung