Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 23 trang 99 sgk Địa Lí 12 :
a. Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời gian từ năm 1975 – 2005.
b. Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp có liên quan như thế nào đến sự thay đổi trong phân bố sản xuất cây công nghiệp?
Đất nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa do chịu ảnh hưởng sâu sắc từ biển Đông, đồng thời nước ta nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc và nằm kéo dài nhiều vĩ độ. Chính bởi những lí do đó mà nước ta có khí hậu rất đa dạng và phức tạp qua từng vùng. Bởi chính nhờ sự khác biệt về khí hậu nên nền nông nghiệp nước ta phát triển rất đa dạng và phức tạp ở từng vùng miền cũng như trở nên đặc trưng của từng vùng. Chính vì thế mà sản xuất nông nghiệp nước ta cũng rất đa dạng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 23 trang 99 sgk Địa Lí 12: Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời gian từ năm 1975 – 2005.

Câu hỏi 2 bài 23 trang 99 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa li 12: Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp

a. Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời gian từ năm 1975 – 2005:
  • Diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm đều tăng.
  • Từ 1975 đến 2005, diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng mạnh (tăng gần 9,5 lần), đặc biệt tăng mạnh trong giai đoạn từ 1995 đến 2000 (tăng 549ha; tăng 1,6 lần).
  • Từ 1975 đến 2005, diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng chậm hơn cây công nghiệp lâu năm (tăng 651,4ha, tăng gấp 4,1 lần); từ 1985 đến 1990 giảm, sau đó tăng mạnh trong giai đoạn 1990 - 1995 (tăng 174,7ha; 1,32 lần).
b. Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp có liên quan đến sự thay đổi trong phân bố sản xuất cây công nghiệp:
  • Cây công nghiệp hằng năm nước ta tiếp tục được phát triển
  • Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng lên nhanh chóng

Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành n