Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12 Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề để phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay.
Nước ta có địa hình chủ yếu là địa hình đồi núi, đồi núi chiếm ¾ tổng diện tích tự nhiên. Bởi sự đa dạng về địa hình nước ta mà nước ta hình thành nên rất nhiều loại rừng và mỗi loại rừng có nhiều đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên những năm gần đây diện tích rừng nước ta có nhiều sự thay đổi, đất trống đồi trọc do chiến tranh có những chuyển biến tích cực, những vùng bị khai phá ngày càng xanh tốt. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng ta cùng đi tìm hiểu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề để phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề để phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay.

Câu hỏi 3 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề để phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay:
  • Sự phát triển trồng rừng:
+ Diện tích rừng trồng nước ta hiện nay là 2,5 triệu ha, mỗi năm có khoảng 200 nghìn ha rừng được trồng mới.(chủ yếu rừng làm nguyên liệu giấy, rừng gỗ trụ mỏ, rừng thông nhựa..., rừng phòng hộ.
+ Cả nước trồng khoảng 200 nghìn ha rừng tập trung hằng năm.
+ Khó khăn: do mùa khô diễn ra sâu sắc, nạn cháy rừng vẫn xảy ra nhiều đặc biệt ở Tây Nguyên.
  • Các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay:
+ Quản lí chặt chẽ việc khai thác và tăng cường trồng và bảo vệ rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng).
+ Thực hiện chính sách giao đất giao rừng cho rừng hộ gia đình quản lí.
+ Đầu tư phát triển kinh tế rừng ở miền núi, xây dựng các mô hình nông - lâm kết hợp, giúp đồng bào các dân tộc ít người nắm kĩ thuật và phương thức canh tác để đạt hiệu quả kinh tế cao.
+ Giáo dục nâng cao ý thức về bảo vệ rừng trong nhân dân.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng