Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12 Dựa vào bảng số liệu 24.2 (SGK) và các tài liệu tham khảo, hãy so sánh nghề nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.
Đồng bằng Nam Bộ hình thành trên một miền sụt võng rộng lớn và được phù sa của hệ thống sông Mê Kông và hệ thống sông Đồng Nai bồi đắp nên tương đối bằng phẳng và rộng lớn chiếm hơn một nữa phù sa cả nước. bờ biển Nam Trung Bộ có nhiều vũng, vịnh nước sâu, kín gió để lập hải cảng. thềm lục địa phía Nam có trữ lượng dầu khí lớn, cho phép mỗi năm khai thác hàng chục triệu tấn dầu thô. Vùng biển rộng, nhiều tôm cá. Để hiểu rõ về ngành nghề trồng tôm, cá chúng ta cùng đi so sánh nghề nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu 24.2 (SGK) và các tài liệu tham khảo, hãy so sánh nghề nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

Câu hỏi 2 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu 24.2 (SGK) và các tài liệu tham khảo, hãy so sánh nghề nuôi tôm
Dựa vào bảng số liệu 24.2 (SGK) và các tài liệu tham khảo,so sánh nghề nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.
Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu 24.2 (SGK) và các tài liệu tham khảo, hãy so sánh nghề nuôi tôm
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề để phát triển vốn rừng ở nước ta