Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12 Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thuỷ sản nước ta
Nền nông nghiệp nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành như trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản,…. Tuy nhiên nền nông nghiệp nước ta phát triển nhất phải kể đến ngành nuôi trồng thủy sản. Ngành nuôi trồng thủy sản ở nước ta phát triển mạnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đây là nơi có diện tishc ngập mặn lớn trong cả nước nên có điều kiện phát triển các thủy sản nước mặn. Bên cạnh đó thì đồng bằng sông Cửu Long còn có địa thế giáp biển, nhiều điều kiện thuận lợi để có nguồn sinh vật làm thức ăn cho các loài thủy sản. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12: Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thuỷ sản nước ta.

Câu hỏi 1 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thuỷ sản nước ta:
Hoạt động khai thác thủy sản:
Địa lí 12: Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động
Hoạt động nuôi trồng thủy sản:
Địa lí 12: Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu 24.2 (SGK) và các tài liệu tham khảo, hãy so sánh nghề nuôi tôm