Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12 Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta.
Nước ta là một nước nhiệt đới và chịu ảnh hưởng rất sâu của tính biển chính vì thế khí hậu nước ta được phân theo từng miền, từng kiểu và có nhung dặc trưng khác nhau ở từng vùng. Nhờ vào có điều kiện tự nhiên thuận lợi và ngành lâm nghiệp nước ta vô cùng phát triển, sự phát triển nay mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho cả nước. Rừng là nơi ở, cư trú của các loài sinh vật nên có ý nghĩa rất lớn đối với hệ sinh thái và cũng như ngành lâm nghiệp nước ta. Chúng cùng đi tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta:
  • Hậu quả của chiến tranh là một nguyên nhân chủ chốt
  • Tập quán du canh du cư của người dân miền núi
  • Khai thác gỗ bùa bãi
  • Nạn cháy rừng, đốt rẫy làm khổ của người dân một số nơi
  • Nạn săn bắn, buôn bán các loài vật quý hiếm
  • Do sự tăng dân số, khiến di dân và đói nghèo
  • Do các hoạt động khai thác phục vụ công nghiệp
  • Do sự mở rộng diện tích nông nghiệp
  • Chính sách của nhà nước còn lỏng lẻo, không có biện pháp tuyên truyền cụ thể
  • Người dân chưa nhận thức được tàm quan trọng của rừng.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động