Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12 Dựa vào bài 14, hãy nêu các con số chứng minh rừng nước ta bị suy thoái nhiều và đã được hồi phục một phần
Ngày nay rừng nguyên sinh ở nước ta còn rất ít, phổ biến là kiểu rừng thưa mọc lại, pha tạp hoặc trảng cỏ khô cằn. Ngày nay những khu đất trống đồi trọc ở nước ta ngày càng nhiều do bị mất rừng. Tỉ lệ che phủ rừng ngày càng giảm, hiện nay chỉ đạt 3% diện tích đất tự nhiên. Chất lượng rừng giảm sút, những loài cây gỗ tốt bị cạn kiệt. Những thực trạng trên một phần là do bàn tay của con người. Chúng ta cùng di tìm hiểu về sự suy thoái rừng ở nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bài 14, hãy nêu các con số chứng minh rừng nước ta bị suy thoái nhiều và đã được hồi phục một phần.

Câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các con số chứng minh rừng nước ta bị suy thoái nhiều và đã được hồi phục một phần:
  • Tổng diện tích có rừng nước ta năm 1943 là 14,3 triệu ha, độ che phủ 43%.
  • Đến năm 1983, diện tích rừng còn 7,2 triệu ha, độ che phủ 22%.
  • Đến 2006, nhờ công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, diện tích rừng đạt 12,9 triệu ha, độ che phủ đạt 39%.
  • Mặc dù tổng diện tích rừng đang dần tăng lên, nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái, vì chất lượng rừng không ngừng giảm sút.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta