Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12 : Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rừng và vai trò của ngành lâm nghiệp.
Nước ta là một nước nhiệt đới và chịu ảnh hưởng rất sâu của tính biển chính vì thế khí hậu nước ta được phân theo từng miền, từng kiểu và có nhung dặc trưng khác nhau ở từng vùng. Nhờ vào có điều kiện tự nhiên thuận lợi và ngành lâm nghiệp nước ta vô cùng phát triển, sự phát triển nay mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho cả nước. Rừng là nơi ở, cư trú của các loài sinh vật nên có ý nghĩa rất lớn đối với hệ sinh thái và cũng như ngành lâm nghiệp nước ta. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rừng và vai trò của ngành lâm nghiệp. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12: Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rừng và vai trò của ngành lâm nghiệp.

Câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rừng và vai trò của ngành lâm nghiệp là:
Ý nghĩa về kinh tế của rừng:
  • Rừng cung cấp gỗ, các loại gỗ quý hiếm xuất khẩu, làm nhà cửa, bàn ghế, đồ nội thất.
  • Có nhiều loại thuốc quý sống ở trong rừng
  • Rừng có thể phát triển du lịch sinh thái, du lịch tham quan rừng
Ý nghĩa về sinh thái của rừng:
  • Rừng là nơi cư trú, sống của nhiều loài động vật quý hiếm
  • Rừng giúp cân bằng hệ sinh thái
  • Rừng bảo vệ mạch nước ngầm, điều hòa dòng chảy
  • Rừng hạn chế các thiên thai như lũ lụt, sạt lỡ, xóa mòn,…
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào bài 14, hãy nêu các con số chứng minh rừng nước ta bị suy thoái nhiều