Hướng dẫn trả lời câu 2 bài bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12 : Hãy tìm sự khác nhau trong chuyện môn hoá nông nghiệp
- Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
- Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
Thử tìm cách giải thích nguyên nhân của sự khác nhau đó
Chuyên môn hóa sản xuất là một ngành nghề chủ yếu của từng vùng, từng địa phương. Các sản phẩm chuyên môn hóa của Trung du khác với miền núi, khác nhau giữa các đồng bằng, khác nhau giữa đồng bằng và miền núi,… nguyên nhân dẫn đến tình trạng khác nhau về ngành chuyên môn hóa này chủ yếu là do điều kiện tự nhiên, và bên cạnh đó còn có các điều kiện kinh tế xã hội. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự khác nhau trong chuyện môn hoá nông nghiệp. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12: Hãy tìm sự khác nhau trong chuyện môn hoá nông nghiệp.

Câu hỏi 2 bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Sự khác nhau trong chuyên môn hoá nông nghiệp:
  • Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
Địa li 12: Hãy tìm sự khác nhau trong chuyện môn hoá nông nghiệp
  • Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long:
Địa li 12: Hãy tìm sự khác nhau trong chuyện môn hoá nông nghiệp
Nguyên nhân của sự khác nhau đó là: do điều kiện tự nhiên khác nhau giữa các vùng, bên cạnh đó còn do các yếu tố kinh tế xã hội tác động đến các ngành chuyên môn hóa.
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến