Hướng dẫn trả lời câu 1 bài bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12 : Hãy lấy ví dụ chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên tạo ra nền chung của sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp, còn các nhân tố kinh tế - xã hội làm phong phú thêm và làm biến đổi sự phân hóa đó?.
Nước ta có kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa do chịu ảnh hưởng của tính biển sâu sắc và chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió hướng đến nước ta. Khí hậu như thế mang lại nhiều lợi thế cho nền nông nghiệp nước ta nhưng là sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp cũng tạo nên những điều kiện khó khăn, bên cạnh tác động đến sự phân hóa nông nghiệp thì cũng tác động đến kinh tế xã hội. Chúng ta cùng đi tìm hiểu các điều kiện tự nhiên tác động nền nông nghiệp và các yếu tố khác. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12: Hãy lấy ví dụ chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên tạo ra nền chung của sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp, còn các nhân tố kinh tế - xã hội làm phong phú thêm và làm biến đổi sự phân hóa đó?.

Câu hỏi 1 bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Ví dụ chứng minh các điều kiện tự nhiên tạo ra nền chung của sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệpùng Đông Nam Bộ và vùng Tây Nguyên khí hậu nhiệt đới, bên cạnh đó còn có nắng nóng có thế mạnh là cây công nghiệp nhiệt đới (cà phê, cao su, điều..) và hoa quả nhiệt đới (sầu riêng, măng cụt, chôm chôm..).
Các nhân tố kinh tế - xã hội làm phong phú thêm và làm biến đổi sự phân hóa đó: các nhà máy đường phân bố gần các trang trại trồng mía để thuận lợi cho việc chế biến mía và sản xuất đường hơn.
Xem thêm: Địa li 12: Hãy tìm sự khác nhau trong chuyện môn hoá nông nghiệp