Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12 : Quan sát hình 25 (SGK) và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ mang tính chất của khí hậu nhiệt đới gió mùa quanh năm. Chế độ mưa ở miền này không đồng nhất, nhiều nơi bị hạn hán gây gắt, mùa mưa muộn hơn và tập trung trong thời gian ngắn. Tuy có mùa khô sâu sắc những nhìn chung khí hậu và đất đai của miền có nhiều thuận lợi cho sản Nông-lâm- và nuôi trồng thủy sản quy mô lớn. Chính nhờ những điều kiện thuận lợi ấy mà kinh tế trang trại rất phát triển ở vùng này. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nguyên nhân trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12: Quan sát hình 25 (SGK) và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi giữa bài bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long
Kinh tế trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long vì:
Tự nhiên: có điều kiện khí hậu thuận lợi, đông bằng rộng lớn, vùng ít chịu thiên tai, ba mặt giáp với biển có sông ngòi chằng chịt.
Kinh tế- xã hội:
  • có nhiều ngành phát triên như chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm, nuôi trồng thủy sản.
  • gần thị trường thi thụ rộng lớn
  • chính sách ưu tiên phát triển kinh tế trang trại của nhà nước
  • dân cư, nguồn lao động dồi dào
  • các cơ sở chế biến phát triển
Mặt khác kinh tế trang trại mang lại nhiều hiệu quả kinh tê scao.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy lấy ví dụ chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên tạo ra nền chung của sự phân hóa lãnh thổ