Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 25 trang 106 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bảng tóm tắt, đối chiếu với bản đổ Địa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ Nông nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy trình bày các đặc điểm chủ yếu của một vùng nông nghiệp (ví dụ Đồng bằng sông Hồng).
Nông nghiệp vẫn là một nền kinh tế chủ yếu của Việt Nam. Nước Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, thô sơ và manh mún. Tỷ trọng của nền nông nghiệp nước ta bị giảm sút vào những năm gần đây do sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ. tuy là ngành kinh tế lạc hậu nhưng nông nghiệp vẫn mang lại nhiều giá trị và điều kiện thuận lợi cho nước ta. Nền nông nghiệp nước ta được chia làm 7 vùng là Trung du và miền núi Bắc bộ, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ vàĐồng bằng Sông Cửu Long. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 25 trang 106 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng tóm tắt, đối chiếu với bản đổ Địa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ Nông nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy trình bày các đặc điểm chủ yếu của một vùng nông nghiệp (ví dụ Đồng bằng sông Hồng).

Câu hỏi giữa bài bài 25 trang 106 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy trình bày các đặc điểm chủ yếu của một vùng nông nghiệp (ví dụ Đồng bằng sông Hồng).
Các đặc điểm chủ yếu của một vùng nông nghiệp ( vùng Tây Nguyên):
Điều kiện sinh thái nông nghiệp:
  • Ở các độ cao khác nhau thì có các cao nguyên badan rộng lớn khác nhau
  • Khí hậu được phân ra làm hai mùa mưa và khô rất rõ rệt. thiếu nước vào mùa khô
Điều kiện kinh tế xã hội:
  • Có nhiều dân tộc ít người, nông nghiệp được thực hiện theo kiểu cổ truyền
  • Có các nông trường rộng lớn
  • Công nghiệp chế biến ở vùng này còn yếu
  • Giao thông ở vùng này khá thuận lợi
Trình độ thâm canh: ở khu vực này thì quảng canh là chủ yếu, trình độ thâm canh ở các nông trường được nâng lên
Chuyên môn hóa sản xuất:
  • Chăn nuôi bò thịt, bò sữa
  • Trồng cây cao su, cà phê, dâu tằm,…
xem thêm: Địa lí 12: Đọc bảng 25.2 (SGK) theo hàng ngang, hãy nêu đặc điểm phân bố sản xuất lúa gạo và thuỷ sản