Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta.
Nền công nghiệp nước ta chia làm ba nhóm ngành nhóm ngành chính là nhóm ngành công nghiệp khai thác, nhóm ngành công nghiệp chế biến và nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước. mỗi nhóm ngành có một đặc điểm và các ngành khác nhau. Tùy vào điều kiện tài nguyên và các yêu tố khác mà sự phân bố công nghiệp được phân rõ ràng. Cơ cấu công nghiệp theo ngành kinh tế ở nước ta cũng được chia là 3 nhóm sau khu vực nhà nước, ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế nhà nước. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta.

Câu hỏi 4 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta:
  • Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta được chia như sau: khu vực nhà nước, ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
  • Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế có sự thay đổi sau: giảm tỉ trọng khu vực nhà nước (, tăng tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước và đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy trình bày các đặc điểm chủ yếu của một vùng nông nghiệp (ví dụ Đồng bằng sông Hồng).