Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12: Chứng minh rằng ngành công nghiệp của nước ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hoá đó?
Ngành công nghiệp nước ta có những chuyển biến rõ rệt qua những năm gần đây, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta do rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là do hướng tích cực của nên khiến nền công nghiệp có những chuyển biến. sự phân hóa lãnh thổ những ta có rất nhiều hướng tích cực và điểm nổi bật của sự phân hóa là khu công nghiệp. chúng ta cùng đi tìm hiểu ngành công nghiệp của nước ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12: Chứng minh rằng ngành công nghiệp của nước ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hoá đó?

Câu hỏi 3 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Ngành công nghiệp của nước ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ vì:
  • Hoạt động công nghiệp của nước ta diễn ra ở một số nơi trọng điểm như: Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả , Đáp Cầu – Bắc Giang, Đông Anh- Tây Nguyên, Việt Trì – Lâm Thao, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một,….
  • Hướng chuyên môn hóa của các ngành công nghiệp đa dạng
  • Sự phát triển công nghiệp không đồng đều giữa các vùng
  • Sự phân bố nguồn nhiên liệu, nguyên liệu, tài nguyên.
Có sự phân hoá đó vì:
  • Do điệu kiện địa lí, tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
  • Có nhiều nơi chưa đồng đều về kinh tế, cơ sở hạ tầng
  • Chính sách công nghiệp hóa và lợi thế của từng vùng.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta