Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12 : Tại sao cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch?
Ngành công nghiệp nước ta có những đặc điểm riêng biệt, phù hợp với từng vùng kinh tế của nước ta. Ngành công nghiệp nước ta chia ra làm 3 nhóm ngành chính là nhóm ngành chính là nhóm ngành công nghiệp khai thác, nhóm ngành công nghiệp chế biến và nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước. Mỗi ngành nhóm ngành có những ngành khác nhau chúng ta cùng đi tìm hiểu về cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch như thế nào. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12: Tại sao cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch?

Câu hỏi 2 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch vì:
  • Xu hương chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là sự chuyển dịch tích cực, việc chuyển dịch cơ cấu nhằm thích nghi và hội nhập với thị trường kinh tế của cả nước và khu vực.
  • Phù hợp với quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa nước ta
  • Chịu sự tác động của thị trường, những thay đổi của nhu cầu thị trường ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta.
  • Chịu sự tác động của nguồn nhân lực
Xem thêm: Địa li 12: Chứng minh rằng ngành công nghiệp của nước ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ