Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12 : Chứng minh rằng cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng.
Nước ta là một nước nông nghiệp, sự phát triển nông nghiệp phát triển góp phần phát triển nền kinh tế nước ta. Tuy nền nông nghiệp nước ta vẫn còn lạc hậu nhưng vẫn góp phần tác động đến nền kinh tế nước ta. Bên cạnh nền nông nghiệp thì ngành công nghiệp nước ta cũng có góp phần đến sự phát triển kinh tế. nền công nghiệp nước ta có 3 nhóm ngành chính là nhóm ngành công nghiệp khai thác, nhóm ngành công nghiệp chế biến và nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước. chúng ta cùng đi tìm hiểu cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12: Chứng minh rằng cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng.

Câu hỏi 1 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Chứng minh cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng.
Sự đa dạng của ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng được thể hiện qua các điều sau:
  • Gồm 3 nhóm ngành là: nhóm ngành chính là nhóm ngành công nghiệp khai thác, nhóm ngành công nghiệp chế biến và nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.
  • Mỗi nhóm có những ngành sau:
+ Công nghiệp khai thác (4 ngành): khai thác than đá, dầu khí…
+ Công nghiệp chế biến (23 ngành): chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng…
+ Công nghiệp sản xuất, phân phối điện khí đốt, nước: sản xuất điện, nhà máy nước sạch…
  • Một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta là: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm, công nghiệp dệt - may, công nghiệp hoá chất - phân bón - cao su, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí - điện tử...
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch