Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 26 trang 116 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào hình SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp nước ta

Nước ta có ba ngành công nghiệp chính là Công nghiệp chế biến, công nghiệp khái thác và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt nước. mỗi ngành đều có sự phân bố theo đặc điểm riêng của từng vùng. Mỗi ngành đều có một thế mạnh và ưu thế để phát triển phù hợp với trình độ lao động và phân bố sản xuất. chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp nước ta để hiểu rõ hơn về nền nông nghiệp nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 26 trang 116 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 26 trang 116 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào hình SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp
Dựa vào hình SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, trình bày sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp nước ta:
Hoạt động công nghiệp nước ta hoạt động chủ yếu là ở Bắc Bộ và Nam Bộ:
  • Ở Bắc Bộ: các ngành công nghiệp phát triển ở vùng này là khai thác than, cơ khí, vật liệu xây dựng), Đáp Cầu – Bắc Giang (vật liệu xây dựng, phân hóa học,..
  • Ở Nam Bộ:
+ Hướng công nghiệp chủ yếu của vùng này là đa dạng hóa, chuyên môn hóa.
+ Các ngành phát triển của khu vực này: khai thác dầu khí, cơ điện, phân đạm từ khí,…
  • Công nghiệp ở vùng Tây Nguyên và Tây Bắc kém phát triển
Xem thêm: Địa lí 12: Chứng minh rằng cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng