Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 26 trang 114 sgk Địa Lí 12 : Quan sát biểu đồ hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta.
Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, với nền nông nghiệp lạc hậu, chậm phát triển thì hiện nay nước ta có xu hướng phát triển công nghiệp để phát triển nền kinh tế. mặc dù phát triển công nghiệp nhưng nền nông nghiệp nước ta vẫn là ngành nông nghiệp chủ yếu. nền công nghiệp nước ta gồm Công nghiệp chế biến, công nghiệp khái thác và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt nước. chúng ta cùng đi tìm hiều về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 26 trang 114 sgk Địa Lí 12: Quan sát biểu đồ hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 26 trang 114 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Quan sát biểu đồ hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta
Qua biểu đồ, ta có nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta:
  • Cơ cấu công nghiệp nước ta có sự chuyển biến không mạnh mẽ lắm
  • Ngành công nghiệp chế biến: cơ cấu công nghiệp theo này có sự chuyển biến tăng lên từ năm 1996 đến năm 2005(79,9% lên 83,2%).
  • Ngành công nghiệp khái thác: cơ cấu công nghiệp theo này có sự chuyển biến giảm đi từ năm 1996 đến năm 2005(13,9% lên 11,2%).
  • Ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt nước: cơ cấu công nghiệp theo này có sự chuyển biến giảm đi từ năm 1996 đến năm 2005(6,2% lên 5,6%).
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào hình SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp