Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12 : Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp thực phẩm: cơ sở nguyên liệụ, tình hình sản xuất và phân bố.
Nước ta là một nước nông nghiệp, sự phát triển nông nghiệp phát triển góp phần phát triển nền kinh tế nước ta. Tuy nền nông nghiệp nước ta vẫn còn lạc hậu nhưng vẫn góp phần tác động đến nền kinh tế nước ta. Bên cạnh nền nông nghiệp thì ngành công nghiệp nước ta cũng có góp phần đến sự phát triển kinh tế. nền công nghiệp nước ta có 3 nhóm ngành chính là nhóm ngành công nghiệp khai thác, nhóm ngành công nghiệp chế biến và nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước. Chúng ta cùng di tìm hiểu về cơ cấu ngành công nghiệp thực phẩm. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12: Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp thực phẩm: cơ sở nguyên liệụ, tình hình sản xuất và phân bố.

Câu hỏi 3 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp thực phẩm: cơ sở nguyên liệụ, tình hình sản xuất và phân bố:
Cơ sở nguyên liệu: nguồn nguyên liệu đa dạng và phong phú
  • Nguyên liệu từ ngành trồng trọt: các nguồn nguyên liệu ngành trồng trọt là nguồn nguyên liệu quan trọng và chủ yếu của ngành lương thực, thực phẩm
  • Nguyên liệu ngành chăn nuôi: cung cấp swuar, trứng,….cho ngành công nghiệp chế biến.
  • Nguyên liệu ngành thủy sản
Tình hình và phân bố:
+ Xay xát: khoảng 39 triệu tấn gạo, ngô/năm; phân bố ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, đb sông Hồng.
+ Đường mía: 28- 30 vạn ha mía, sản xuất ra khoảng 1 triệu tấn/năm;phân bố ở đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.
+ Chè: 10 -12 vạn ha chè, mỗi năm sả xuất được 12 vạn tấn (búp khô); phân bố ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
Xem thêm: Địa lí 12: Quan sát biểu đồ hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta