Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12 : Hãy xác định các nhà máy thuỷ điện lớn nhất của nước ta trên bản đồ (lược đồ) và giải thích sự phân bố của chúng,
Nước ta có ba ngành công nghiệp chính là Công nghiệp chế biến, công nghiệp khái thác và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt nước. mỗi ngành đều có sự phân bố theo đặc điểm riêng của từng vùng. Mỗi ngành đều có một thế mạnh và ưu thế để phát triển phù hợp với trình độ lao động và phân bố sản xuất. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về các nhà máy thủy điện của nước ta và biết rõ về hoạt động của chúng hơn. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định các nhà máy thuỷ điện lớn nhất của nước ta trên bản đồ (lược đồ) và giải thích sự phân bố của chúng.

Câu hỏi 2 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Xác định các nhà máy thuỷ điện lớn nhất của nước ta trên bản đồ (lược đồ)
  • Các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta là:
+ Hòa Bình (trên sông Đà, 1.920MW).
+ Yaly (trên hệ thống sông Xê Xan, 720MW).
+ Trị An (trên sông Đồng Nai, 400MW).
+ Hàm Thuận - Đa Mi (trên sông La Ngà; Hàm Thuận 300MW, Đa Mi 175MW).
+ Đa Nhim (trên sông Đa Nhim, 160MW).
+ Thác Bà (trên sông Chảy, 110MW).
+ Đang xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La (trên sông Đà, 2.400MW).
  • Có sự phân bố trên do:
Các nhà máy thủy điện chủ yếu tập trung ở vùng Trung du miền núi do vùng này có địa hình cao, dốc, nước chảy xiết.
Địa hình chia cắt mạnh tạo các thung lũng, dãy núi cao xen kẽ,... thuận lợi để xây dựng hồ chứa nước.
Xem thêm: Địa lí 12: Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp thực phẩm: cơ sở nguyên liệụ, tình hình sản xuất và phân bố