Hướng dẫn trả lời câu hỏi1 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12 : Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?
Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, với nền nông nghiệp lạc hậu, chậm phát triển thì hiện nay nước ta có xu hướng phát triển công nghiệp để phát triển nền kinh tế. mặc dù phát triển công nghiệp nhưng nền nông nghiệp nước ta vẫn là ngành nông nghiệp chủ yếu. nền công nghiệp nước ta gồm Công nghiệp chế biến, công nghiệp khái thác và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt nước. Để hiểu rõ về ngành công nghiệp năng lượng chúng ta cùng đi tìm hiểu câu hỏi. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12: Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Câu hỏi 1 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì:
  • Nước ta có thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho ngành công nghiệp năng lượng: nguồn nhiên liệu phong phú như than, dầu khí, thủy điện,…. Các trữ lượng này chiếm một số lượng lớn và phân bố rộng khắp trên nước ta.
  • Ngành công nghiệp năng lượng đem lại hiệu quả kinh tế cao: tạo ra các sản phẩm có giá trị sử dụng cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nước ta.
  • Có sự tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy xác định các nhà máy thuỷ điện lớn nhất của nước ta trên bản đồ (lược đồ) và giải thích