Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bảng 27.1 (SGK), hãy nêu các vùng phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích.
Nông nghiệp vẫn là một nền kinh tế chủ yếu của Việt Nam. Nước Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, thô sơ và manh mún. Tỷ trọng của nền nông nghiệp nước ta bị giảm sút vào những năm gần đây do sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ. tuy là ngành kinh tế lạc hậu nhưng nông nghiệp vẫn mang lại nhiều giá trị và điều kiện thuận lợi cho nước ta. Nền nông nghiệp nước ta được chia làm 7 vùng là Trung du và miền núi Bắc bộ, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng 27.1 (SGK), hãy nêu các vùng phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích.

Câu hỏi giữa bài bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các vùng phân bố chủ yếu của từng phân ngành là:
Ngành chế biến sản phẩm trồng trọt:
  • Các ngàn chủ yếu: xay xát, đường mía, chè, cà phê, rượu bia nước ngọt
  • Phân bố: tất cả các vùng nhưng chủ yếu ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đông bằng sông Cửu long, đồng bằng sông Hồng, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung
  • Sự phân bố này do: cơ cấu sản phẩm trồng trọt đa dạng
Ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi:
  • Các ngành chủ yếu: các sản phẩm từ sữa và thịt
  • Phân bố: ở các tỉnh ven biển duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long
  • Sự phân bố này do: những vùng này có điều kiện phát triển đánh bắt và chăn nuôi.

Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta