Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 27 trang 121 sgk Địa Lí 12 : Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực của nước ta.
Nước là là một nước có khí hậu nhiệt đới, chính vì thế mà nước ta có những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cũng như các yếu tố khác. Nhờ vào điều kiện thiên nhiên phong phú, đa dạng và thuận lợi mà hằng năm nước ta có lượng mưa rất lớn và nguồn nước phong phú, dồi dào. Chính nhờ vào có trữ lượng nước lớn mà ngành điện lực nước ta ngày càng phát triển và trữ lượng cung cấp điện ngày càng lớn, có những tác động tích cực đến công nghiệp điện lực nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 27 trang 121 sgk Địa Lí 12: Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực của nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 27 trang 121 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực của nước ta:
  • Trữ lượng than nước ta lớn, trữ lượng hơn 3 tỉ tấn than antraxit ở Quảng Ninh là điều kiện thuận lợi phát triển ngành nhiệt điện.
  • Tiềm năng dầu khí: dầu khí nước ta phân bố nhiều ở thềm lục địa phía Nam, dầu khí với trữ lượng bề trầm tích, trữ lượng khoảng vài tỉ tấn dầu mỏ và hàng tram tỉ m3 khí đồng hành.
  • Thủy điện: nước ta có sông ngòi dày đặc, trữ lượng nước lớn chảy qua nhiều địa hình nước ta, Tiềm năng ước tính đạt khoảng 3000 MW, sản lượng 260 – 270 tỉ kWh (chủ yếu trên hệ thống sông Hồng – 37% và sông Đồng Nai – 19%).
  • Ngoài ra nước ta còn có năng lượng gió, mặt trời,…
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp