Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 27 trang 118 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bản đồ khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày vê tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố)
Việt Nam là một nước có tài nguyên thiên nhiên rất phong phú, sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên đã đem lại cho nước ta nhiều lợi thế vê kinh tế. tài nguyên thiên được xem là phong phú nhất nước ta là tài nguyên thiên nhiên khoáng sản, tài nguyền khoáng sản có rất nhiều ở nhiều khu vực nước ta. Nước ta có tới khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản, trong đó có nhiều loại khoáng sản đã và đang được khai thác. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 27 trang 118 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bản đồ khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày vê tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố).

Câu hỏi giữa bài bài 27 trang 118 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy trình bày vê tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố)
Dựa vào bản đồ khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học nước ta có các loại, trữ lượng và phân bố than là:
Nước ta có 3 loại than chính, có trữ lượng và phân bố được thể hiện qua bảng sau:
Loại than Trữ lượng Phân bố
Than antraxit hơn 3 tỉ tấn khu vực Quảng Ninh
Than nâu hàng chục tỉ tấn đồng bằng sông Hồng
Than bùn đồng bằng sông Cửu Long (đặc biệt ở U Minh)
Than mỡ ở Làng Cẩm (Thái Nguyên)

Xem thêm: Địa lí 12: Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực