Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào kiến thức đã có, vào bản đồ Công nghiệp chung (hay Atlat Địa lí Việt Nam), hãy giải thích tại sao TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.
Trung tâm công nghiệp là hình thức lãnh thổ công nghiệp cao nhất hiện đại nhất, gắn với đô thị vừa và đô thị lớn. Hình thức tổ chức này có ngành chuyên môn hóa có vai trò hạt nhân xoay quanh là các ngành bổ trợ. Trung tâm công nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong phân bố lãnh thổ công nghiệp cũng như kinh tế của nước ta. Các trung tâm công nghiệp nổi tiếng nước ta như: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chó Minh,Đà Nẵng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào kiến thức đã có, vào bản đồ Công nghiệp chung (hay Atlat Địa lí Việt Nam), hãy giải thích tại sao TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.

Câu hỏi 3 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Căn cứ vào kiến thức đã có, vào bản đồ Công nghiệp chung (hay Atlat Địa lí Việt Nam), giải thích tại sao TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta vì: thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai nơi có điều kiện thuận lợi về nhiều yếu tố như:
- Vị trí địa lí.
- Tài nguyên thiên nhiên.
- Nguồn lao động có tay nghề.
- Thị trường.
- Kết cấu hạ tầng.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy trình bày vê tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố)