Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.
Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp. Điểm công nghiệp là những nơi sản xuất gần nguồn nguyên liệu, nhiên liệu và được phân bố đơn lẻ. Khu công nghiệp là nơi tập trung nhiều ngành nghề công nghiệp, có nhiều xí nghiệp có mối liên hệ trong sản xuất. Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.

Câu hỏi 2 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta:
Địa lí 12:  So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta

Xem thêm: Địa lí 12: Hãy giải thích tại sao TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.