Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Quan sát bản đồ công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy xác định các trung tâm công nghiệp chính và cơ cấu của mỗi trung tâm.
Trung tâm công nghiệp là hình thức lãnh thổ công nghiệp cao nhất hiện đại nhất, gắn với đô thị vừa và đô thị lớn. Hình thức tổ chức này có ngành chuyên môn hóa có vai trò hạt nhân xoay quanh là các ngành bổ trợ. Trung tâm công nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong phân bố lãnh thổ công nghiệp cũng như kinh tế của nước ta. Các trung tâm công nghiệp nổi tiếng nước ta như: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chó Minh,Đà Nẵng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Quan sát bản đồ công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy xác định các trung tâm công nghiệp chính và cơ cấu của mỗi trung tâm.

Câu hỏi giữa bài bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy xác định các trung tâm công nghiệp chính và cơ cấu của mỗi trung tâm
Các trung tâm công nghiệp là: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Đà Nẵng, Vũng Tàu,…
Cơ cấu của mỗi trung tâm:
+ Hà Nội: Luyện kim đen, cơ khí, sản xuât ô tô, điện tử, hóa chất, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, sản xuất giấy, xenlulô.
+ Hải Phòng: Luyện kim đen, cơ khí, điện tử, đóng tàu, nhiệt điện, dệt may, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng.
+ Vũng Tàu: Luyện kim đen, cơ khí, đóng tàu, nhiệt điện, hóa chất, dệt may, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng.
+ Biên Hòa: Cơ khí, điện tử, hóa chất, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, sản xuất giấy, xenlulô.
+ Thủ Dầu Một: Cơ khí, điện tử, hóa chất, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, sản xuất giấy, xenlulô.
Xem thêm: Địa lí 12: Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp