Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp.
Trung tâm công nghiệp là hình thức lãnh thổ công nghiệp cao nhất hiện đại nhất, gắn với đô thị vừa và đô thị lớn. Hình thức tổ chức này có ngành chuyên môn hóa có vai trò hạt nhân xoay quanh là các ngành bổ trợ. Trung tâm công nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong phân bố lãnh thổ công nghiệp cũng như kinh tế của nước ta. Các trung tâm công nghiệp nổi tiếng nước ta như: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chó Minh,Đà Nẵng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp.

Câu hỏi giữa bài bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp:
  • Trung tâm công nghiệp là hình thức ở trình độ cao, được hình thành chủ yếu trong quá trình công nghiệp hóa ở nước ta.
  • Đây là khu vực tập trung công nghiệp gắn với các đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi.
  • Mỗi trung tâm công nghiệp có thể gồm một hoặc một nhóm các xí nghiệp công nghiệp của nhiều ngành khác nhau
  • Các xí nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về nhiều mặt, như về mặt kĩ thuật sản xuất, kinh tế và quy trình công nghệ.
  • Có các xí nghiệp bổ trợ nhằm tiêu thụ sản phẩm, cung cấp nguyên liệu, sửa chữa máy móc, thiết bị, cung cấp hàng tiêu dùng cho nhu cầu dân cư.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy xác định các trung tâm công nghiệp chính và cơ cấu của mỗi trung tâm