Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 126 sgk Địa Lí 12: Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung.
Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp. Điểm công nghiệp là những nơi sản xuất gần nguồn nguyên liệu, nhiên liệu và được phân bố đơn lẻ. Khu công nghiệp là nơi tập trung nhiều ngành nghề công nghiệp, có nhiều xí nghiệp có mối liên hệ trong sản xuất. Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 126 sgk Địa Lí 12: Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung.

Câu hỏi giữa bài bài 28 trang 126 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung vì:
Đông Nam BÔj, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung có những khu vực có vị trí địa lí thuận lợi cho phát triển sản xuất, cho việc xuất và nhập hàng hóa, máy móc thiết bị.
  • Có kết cấu hạ tầng tốt, các cơ cấu hạ tầng như là giao thông vận tải, thông tin liên lạc, khả năng cung cấp điện, nước.
  • Tại đây có nguồn lao động đông đảo với chất lượng cao, trình độ lao động cao
  • Vùng có thị trường tiêu thụ rộng lớn cả trong và ngoài nước.
  • Có các ngành kinh tế phát tiển ở trình độ cao hơn so với các vùng khác.
  • Có các vùng kinh tế trọng điểm.
  • Các nguyên nhân khác: tài nguyên thiên nhiên, kinh nghiệm sản xuất, ….
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp