Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12 Dựa vào hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.

Nước ta là một nước nông nghiệp, sự phát triển nông nghiệp phát triển góp phần phát triển nền kinh tế nước ta. Tuy nền nông nghiệp nước ta vẫn còn lạc hậu nhưng vẫn góp phần tác động đến nền kinh tế nước ta. Bên cạnh nền nông nghiệp thì ngành công nghiệp nước ta cũng có góp phần đến sự phát triển kinh tế. nền công nghiệp nước ta có 3 nhóm ngành chính là nhóm ngành công nghiệp khai thác, nhóm ngành công nghiệp chế biến và nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước. Chúng ta cùng đi tìm hiểu giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.

Câu hỏi 3 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất
Vùng có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước là Đông Nam Bộ vì vùng này có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lí, tự nhiên và kinh tế - xã hội:
- Về vị trí địa lí:
+ Vùng Đông Nam bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có TP. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải lớn nhất ở miền Nam ⟶ rất thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nguyên nhiên liệu, sản phẩm.
+ Gần các cảng biển lớn và thông ra vùng biển phía Đông, có ý nghĩa giao lưu quốc tế vô cùng quan trọng. (cảng TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu).
+Bên cạnh đó còn gần các vùng giàu có về nguyên, nhiên liệu (Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long), Đông Nam Bộ cũng là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước.
- Về tự nhiên: khí hậu nhiệt đới, địa hình đồng bằng rộng lớn bằng phẳng thuận lợi để xây dựng các nhà máy xí nghiệp; nguồn nước dồi dào.
- Về kinh tế - xã hội:
+ Vùng Đông Nam Bộ laà nơi có dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước, có trình độ dân trí cao và năng động. Đây vừa là lực lượng sản xuất vừa là thị trường tiêu thụ lớn.
+ Là thành phố đô thị từ lâu nên cơ sở vật chất kí thuật, cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện, có sức hút mạnh các nguồn đầu tư trong và ngoài nước.
+ Nhà nước đang thực hiện chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp thành phố lớn này. Đây cũng là nơi đầu tiên được áp dụng các thành quả công nghệ hiện đại nhất.
+ Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn của cả nước.
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 28.1 (SGK), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức