Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12: Cho bảng số liệu (SGK). Phân tích bảng số liệu, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hoá phân theo loại hình vận tải ở nước ta.
Ngành giao thông vận tải của nước ta gồm có 6 loại hình vận tải gồm: đường sắt, đường bộ, đường sông, dường biển, đường hàng không và đường ống. Trong đó, đường bộ và đường sắt có mật độ và chất lượng thấp, đường sông có phạm vi hẹp và phương tiện ít được cải tiến, đường biển với vận tải biển chưa phát triển và đường hàng không có số km còn hạn chế. Chúng ta cùng đi tìm hiểu cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hoá phân theo loại hình vận tải ở nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12: Cho bảng số liệu (SGK). Phân tích bảng số liệu, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hoá phân theo loại hình vận tải ở nước ta.

Câu hỏi 2 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Phân tích bảng số liệu, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hoá
Nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hoá phân theo loại hình vận tải ở nước ta:
Nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách:
  • Loại hình vận tải đường bộ chiếm tỉ trọng vận chuyển (84,4%) và tỉ trọng luân chuyển (64,5%) cao nhất so với các loại hình vận tải khác.
  • Loại hình vận tải đường biển chiếm tỉ trọng vận chuyển và tỉ trọng luân chuyến thấp nhất, với tỉ trọng luân chuyển là 0,3% và tỉ trọng vận chuyển là 0,1%.
  • Các lại hình vận tải đường sắt, đường sông, đường hàng không chiếm tỉ trọng trung bình giữa các loại hình vận tải.
Nhận xét về cơ cấu vận chuyển hàng hóa:
  • Loại hình vận tải đường bộ chiếm tỉ trọng vận chuyển ca nhất trong các hoại hình với tỉ lệ như sau vận chuyển hàng hóa chiếm 66,3 %.
  • Loại hình vận tải đường biển chiếm tỉ trọng cao nhất trong các loại hình với tỉ lệ là 74,9%.
  • Loại hình vận tải có tỉ trọng thấp nhất về tỉ trọng vận chuyển là đường hàng không với 0,1%, loại hình vận tải có tỉ trọng thấp nhất về tỉ trọng luân chuyển là 0,3%.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và của ngành viễn thông ở nước ta