Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 30 trang 132 sgk Địa Lí 12: Dựa vàỏ hình 30 (SGK), hãy kể tên một số tuyến đường biển của nước ta.
Việt Nam là một nước có đường bờ biển dài 3620 km. Với đường bờ biển dài và thuận lợi thì việc vận dụng vào lợi thế biển mà nước ta phát triển về một số ngành ngư diêm nghiệp, du lịch, khoáng sản, thủy hải sản,…. Bên cạnh những thuận lợi về kinh tế, về xã hội thì thuận lợi về biển còn mang đến cho nước ta sự thuận lợi về bờ biển. nhờ có biển mà nước ta có đường biển dài và thuận lợi, là đầu mối giao thông lưu thông với các nước trong khu vực và thế giới. chúng ta cùng đi tìm hiểu về một số tuyến đường biển của nước ta.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 30 trang 132 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 30 (SGK), hãy kể tên một số tuyến đường biển của nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 30 trang 132 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào hình 30 (SGK), hãy kể tên một số tuyến đường biển của nước ta
Qua hình 30 (SGK),tên một số tuyến đường biển của nước ta là:
Tuyến đường biển của nước ta được chia làm 2 tuyến đường, là tuyến đường nội địa và tuyến đường quốc tế. tuyến đường nội địa là tuyến đường lưu thông giữa các tỉnh, các khu vực trong nước. tuyến đường quốc tế là tuyến đường lưu thông giữa nước ta vơi các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới.
Tuyến đường biển nội địa( tuyến đường lưu thông giữa các tỉnh, các khu vực trong nước):
+ Hải Phòng - Cửa Lò (300km).
+ Cửa Lò - Đà Nẵng (420km).
+ Hải Phòng - Đà Nẵng (500km).
+ Đà Nẵng - Quy Nhơn.
+ Quy Nhơn - Phan Thiết.
+ TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng (1500km).
+ TP. Hồ Chí Minh - Rạch Giá.
+ Đà Nẵng - Hoàng Sa (390km).
+ TP.Hồ Chí Minh - Trường Sa (670km).
- Tuyến đường biển quốc tế ( tuyến đường lưu thông giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới):
+ Hải Phòng - Hồng Kông (900km).
+ Hải Phòng - Tôkiô (4.350km).
+ Hải Phòng - Manila (1.500km).
+ TP. Hồ Chí Minh - Hổng Kông ( 1.720km).
+ TP. Hồ Chí Minh - Tôkiô (4.480km).
+ TP. Hồ Chí Minh - Băng Cốc (1.180km).
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta