Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 31 trang 143 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu (SGK), vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét.
Ngành thương mại nước ta được chia làm hai ngành đó là ngành nhập khẩu và xuất khẩu. nhập khẩu của nước ta có xu hướng phát triển mạnh mẽ, các mặt hàng đa dạng và phong phú, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng. Xuất khẩu chủ yếu là các mặt hàng thiết bị, điện tử và các máy móc. Ngành xuất- nhập kahaur nước ta ngày càng đa dạng và phong phú, chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 31 trang 143 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu (SGK), vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét.

Câu hỏi 1 bài 31 trang 143 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân
Qua bảng số liệu (SGK), vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng:
Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân
Nhận xét:
  • Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta có sự chuyển biến rõ rệt từ năm 1995 đến năm 2005.
  • Nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng từ 25,3 % năm 1995 đến 36,1% năm 2005.
  • Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng từ 28,5% năm 1995 lên 41% năm 2005.
  • Nhóm hàng nông-lâm-thủy sản giảm từ 46,2% năm 1995 đến 22,9% năm 2005.
Xem thêm: Địa lí 12: Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực