Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, hinhf 31.5 (SGK) và sơ đổ Các loại tài nguyên du lịch của nước ta, hãy trình bày về tài nguyên du lịch của nước ta.
Nước ta có thế mạnh về khí hậu, tài nguyên biển rất đa dạng và phong phú nên rất thuận lợi về phát triển du lịch. Nước ta mang khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, tạo nên các dạng địa hình phong phú, thời tiết khí hậu phân hóa theo các vùng, có sự khác nhau về tự nhiên giữa các vùng. Bên cạnh đó nước ta giáp biển, có đường bờ biển dài tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại hình du lịch, nhất là du lịch biển đang càng ngày càng phát triển. chúng ta cùng id tìm hiểu về các loại hình du lịch ở nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, hình 31.5 (SGK) và sơ đổ Các loại tài nguyên du lịch của nước ta, hãy trình bày về tài nguyên du lịch của nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy trình bày về tài nguyên du lịch của nước ta
Địa lí 12: Hãy trình bày về tài nguyên du lịch của nước ta
Các loại tài nguyên du lịch của nước ta: có 2 loại tài nguyên du lịch nước ta là tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn.
Tài nguyên du lịch của nước ta:
  • Tài nguyên du lịch tự nhiên có : du lịch địa hình, khí hậu, nước và sinh vật
+ Địa hình có : 125 bãi biển đẹp, 2 di sản thiên nhiên thế giới, 200 hang động.
+ Khí hậu rất đa dạng và phân hóa
+ Nước có sông hồ nhiều, sông dày đặc, nguồn nước ngọt dồi dào
+ Sinh vật có hơn 300 vườn quốc gia, động vật quý hiếm và rất đa dạng
  • Tài nguyên nhân văn có di tích, lễ hỗi và các tài nguyên khác
+ Di tích có nhiều loại di tích được thế giới công nhận là di sản văn hóa thế giới
+ Lễ hội, rất đa dạng, diễn ra quanh năm
+ Các làng nghề truyền thống, các văn nghệ, ẩm thực
Xem thêm : Địa lsi 12: Dựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta